ชุมชนซอยพัทลุง

Share

ชุมชนซอยพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 48 แยกซอยพัทลุง ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยพัทลุง มีประชากรชายจำนวน 279 คน และประชากรหญิงจำนวน 328 คน รวมเป็น 607 คน

ชุมชนซอยพัทลุง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนซอยพัทลุง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพัทลุง

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 48 แยกซอยพัทลุง

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 279 คน

ประชากรหญิง: 328 คน

ประชากรรวม: 607 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share