ชุมชนซอยพัฒนา

Share Button

ชุมชนซอยพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สะพานขวา – ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,300 คน

ชุมชนซอยพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 279 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 260 หลัง ชุมชนซอยพัฒนา มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพัฒนา

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สะพานขวา –

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย2

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 279 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 260 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button