ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดน้อยใน

Share Button

ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดน้อยใน ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.พฤกษอุดม ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดน้อยใน มีประชากรชายจำนวน 272 คน และประชากรหญิงจำนวน 292 คน รวมเป็น 564 คน

ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดน้อยใน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 171 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 131 หลัง ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดน้อยใน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดน้อยใน

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.พฤกษอุดม

ถนน: ชัยพฤกษ์

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 272 คน

ประชากรหญิง: 292 คน

ประชากรรวม: 564 คน

จำนวนครัวเรือน: 171 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 131 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button