ชุมชนซอยปานทิพย์ 1

Share Button

ชุมชนซอยปานทิพย์ 1 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ปานทิพย์ 1 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยปานทิพย์ 1 มีประชากรชายจำนวน 71 คน และประชากรหญิงจำนวน 117 คน รวมเป็น 188 คน

ชุมชนซอยปานทิพย์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนซอยปานทิพย์ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยปานทิพย์ 1

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ปานทิพย์ 1

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 71 คน

ประชากรหญิง: 117 คน

ประชากรรวม: 188 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button