ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3

Share Button

ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ประสิทธิ 4/3 ถนน บางบอน 4 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3 มีประชากรชายจำนวน 132 คน และประชากรหญิงจำนวน 142 คน รวมเป็น 274 คน

ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 46 หลัง ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ประสิทธิ 4/3

ถนน: บางบอน 4

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 132 คน

ประชากรหญิง: 142 คน

ประชากรรวม: 274 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 46 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button