ชุมชนซอยประสิทธิชัย

Share Button

ชุมชนซอยประสิทธิชัย ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 69 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยประสิทธิชัย มีประชากรชายจำนวน 162 คน และประชากรหญิงจำนวน 178 คน รวมเป็น 340 คน

ชุมชนซอยประสิทธิชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนซอยประสิทธิชัย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยประสิทธิชัย

เขต: คันนายาว

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 69

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 162 คน

ประชากรหญิง: 178 คน

ประชากรรวม: 340 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button