ชุมชนซอยประดู่

Share Button

ชุมชนซอยประดู่ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประดู่ ถนน ริมคลองฝั่งซ้าย แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยประดู่ มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 239 คน รวมเป็น 469 คน

ชุมชนซอยประดู่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 124 หลัง ชุมชนซอยประดู่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยประดู่

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประดู่

ถนน: ริมคลองฝั่งซ้าย

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 239 คน

ประชากรรวม: 469 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 124 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button