ชุมชนซอยประดับสุข

Share Button

ชุมชนซอยประดับสุข ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี 9,11,13) ถนน สุขุมวิท 101 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยประดับสุข มีประชากรชายจำนวน 188 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 398 คน

ชุมชนซอยประดับสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนซอยประดับสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยประดับสุข

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี 9,11,13)

ถนน: สุขุมวิท 101

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 188 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 398 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button