ชุมชนซอยบุญประทานพร

Share Button

ชุมชนซอยบุญประทานพร ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 83 ถนน สุดประเสริฐ แขวง บางโคล่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยบุญประทานพร มีประชากรชายจำนวน 307 คน และประชากรหญิงจำนวน 406 คน รวมเป็น 713 คน

ชุมชนซอยบุญประทานพร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนซอยบุญประทานพร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยบุญประทานพร

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 83

ถนน: สุดประเสริฐ

แขวง: บางโคล่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 307 คน

ประชากรหญิง: 406 คน

ประชากรรวม: 713 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button