ชุมชนซอยนายเจียก

Share Button

ชุมชนซอยนายเจียก ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.นายเจียก ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยนายเจียก มีประชากรชายจำนวน 270 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 484 คน

ชุมชนซอยนายเจียก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนซอยนายเจียก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยนายเจียก

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.นายเจียก

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 270 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 484 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button