ชุมชนซอยนาคสถาพร 1

Share

ชุมชนซอยนาคสถาพร 1 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ริมคลองทวีวัฒนา ถนน เพชรเกษม 69 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยนาคสถาพร 1 มีประชากรชายจำนวน 490 คน และประชากรหญิงจำนวน 520 คน รวมเป็น 1,010 คน

ชุมชนซอยนาคสถาพร 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 155 หลัง ชุมชนซอยนาคสถาพร 1 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยนาคสถาพร 1

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ริมคลองทวีวัฒนา

ถนน: เพชรเกษม 69

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 490 คน

ประชากรหญิง: 520 คน

ประชากรรวม: 1,010 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 155 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share