ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16

Share Button

ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ท่าดินแดง 14 และ 16 ถนน ท่าดินแดง แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16 มีประชากรชายจำนวน 2,398 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,397 คน รวมเป็น 6,795 คน

ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,359 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,077 หลัง ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ท่าดินแดง 14 และ 16

ถนน: ท่าดินแดง

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,398 คน

ประชากรหญิง: 4,397 คน

ประชากรรวม: 6,795 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,359 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,077 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button