ชุมชนซอยต้นสน

Share

ชุมชนซอยต้นสน ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.เพชรเกษม 71 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยต้นสน มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 405 คน รวมเป็น 705 คน

ชุมชนซอยต้นสน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนซอยต้นสน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยต้นสน

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.เพชรเกษม 71

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 405 คน

ประชากรรวม: 705 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share