ชุมชนซอยดอกรัก

Share Button

ชุมชนซอยดอกรัก ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ดอกรัก ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยดอกรัก มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 270 คน รวมเป็น 487 คน

ชุมชนซอยดอกรัก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนซอยดอกรัก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยดอกรัก

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ดอกรัก

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 270 คน

ประชากรรวม: 487 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button