ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว

Share

ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ช่างนาค ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว มีประชากรชายจำนวน 984 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,012 คน รวมเป็น 1,996 คน

ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 520 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 486 หลัง ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ช่างนาค

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: สมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 984 คน

ประชากรหญิง: 1,012 คน

ประชากรรวม: 1,996 คน

จำนวนครัวเรือน: 520 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 486 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share