ชุมชนซอยชานเมือง

Share Button

ชุมชนซอยชานเมือง ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชานเมือง แยก 1 – แยก 16 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยชานเมือง มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 284 คน

ชุมชนซอยชานเมือง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 77 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนซอยชานเมือง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยชานเมือง

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชานเมือง แยก 1 – แยก 16

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 284 คน

จำนวนครัวเรือน: 77 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button