ชุมชนซอยชานเมืองหมู่ 5

Share Button

ชุมชนซอยชานเมืองหมู่ 5 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.ร่วมใจ ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยชานเมืองหมู่ 5 มีประชากรชายจำนวน 692 คน และประชากรหญิงจำนวน 793 คน รวมเป็น 1,485 คน

ชุมชนซอยชานเมืองหมู่ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 156 หลัง ชุมชนซอยชานเมืองหมู่ 5 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยชานเมืองหมู่ 5

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.ร่วมใจ

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 692 คน

ประชากรหญิง: 793 คน

ประชากรรวม: 1,485 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 156 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button