ชุมชนซอยชมทรัพย์

Share

ชุมชนซอยชมทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ. ประชาอุทิศ 69 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยชมทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 736 คน และประชากรหญิงจำนวน 801 คน รวมเป็น 1,537 คน

ชุมชนซอยชมทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 380 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนซอยชมทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยชมทรัพย์

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ. ประชาอุทิศ 69

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 736 คน

ประชากรหญิง: 801 คน

ประชากรรวม: 1,537 คน

จำนวนครัวเรือน: 380 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share