ชุมชนซอยจำเนียรสุข 3

Share Button

ชุมชนซอยจำเนียรสุข 3 ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จำเนียรสุข 3 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยจำเนียรสุข 3 มีประชากรชายจำนวน 566 คน และประชากรหญิงจำนวน 734 คน รวมเป็น 1,300 คน

ชุมชนซอยจำเนียรสุข 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 304 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 278 หลัง ชุมชนซอยจำเนียรสุข 3 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยจำเนียรสุข 3

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จำเนียรสุข 3

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 566 คน

ประชากรหญิง: 734 คน

ประชากรรวม: 1,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 304 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 278 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button