ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

Share Button

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 มีประชากรชายจำนวน 900 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,000 คน รวมเป็น 1,900 คน

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 600 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: อรุณอัมรินทร์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 900 คน

ประชากรหญิง: 1,000 คน

ประชากรรวม: 1,900 คน

จำนวนครัวเรือน: 600 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button