ชุมชนซอยคู้บอน 25

Share Button

ชุมชนซอยคู้บอน 25 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยคู้บอน 25 มีประชากรชายจำนวน 145 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 288 คน

ชุมชนซอยคู้บอน 25 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนซอยคู้บอน 25 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยคู้บอน 25

เขต: คันนายาว

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 145 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 288 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button