ชุมชนชินเขต

Share Button

ชุมชนชินเขต ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.ชินเขต ถนน งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนชินเขต มีประชากรชายจำนวน 4,662 คน และประชากรหญิงจำนวน 8,358 คน รวมเป็น 13,020 คน

ชุมชนชินเขต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,584 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 2,584 หลัง ชุมชนชินเขต มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชินเขต

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.ชินเขต

ถนน: งามวงศ์วาน

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 4,662 คน

ประชากรหญิง: 8,358 คน

ประชากรรวม: 13,020 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,584 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 2,584 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button