ชุมชนชาววัดม่วง

Share Button

ชุมชนชาววัดม่วง ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63 ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนชาววัดม่วง มีประชากรชายจำนวน 259 คน และประชากรหญิงจำนวน 270 คน รวมเป็น 529 คน

ชุมชนชาววัดม่วง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนชาววัดม่วง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาววัดม่วง

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 259 คน

ประชากรหญิง: 270 คน

ประชากรรวม: 529 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button