ชุมชนชายคลอง

Share Button

ชุมชนชายคลอง ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซอยเพชรเกษม 104 ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนชายคลอง มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 174 คน รวมเป็น 351 คน

ชุมชนชายคลอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 73 หลัง ชุมชนชายคลอง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชายคลอง

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซอยเพชรเกษม 104

ถนน: พุทธมณฑลสาย 3

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 174 คน

ประชากรรวม: 351 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 73 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button