ชุมชนชานเมืองหมู่ 6

Share Button

ชุมชนชานเมืองหมู่ 6 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.ประชาอุทิศ 105 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนชานเมืองหมู่ 6 มีประชากรชายจำนวน 1,035 คน และประชากรหญิงจำนวน 810 คน รวมเป็น 1,845 คน

ชุมชนชานเมืองหมู่ 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 328 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 264 หลัง ชุมชนชานเมืองหมู่ 6 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชานเมืองหมู่ 6

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.ประชาอุทิศ 105

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,035 คน

ประชากรหญิง: 810 คน

ประชากรรวม: 1,845 คน

จำนวนครัวเรือน: 328 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 264 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button