ชุมชนชวาลา

Share Button

ชุมชนชวาลา ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เยาวราช ข้างโรงแรมชวาลา ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนชวาลา มีประชากรชายจำนวน 71 คน และประชากรหญิงจำนวน 56 คน รวมเป็น 127 คน

ชุมชนชวาลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 23 หลัง ชุมชนชวาลา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชวาลา

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เยาวราช ข้างโรงแรมชวาลา

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 71 คน

ประชากรหญิง: 56 คน

ประชากรรวม: 127 คน

จำนวนครัวเรือน: 28 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 23 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button