ชุมชนฉัตรหลวง

Share Button

ชุมชนฉัตรหลวง ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนฉัตรหลวง มีประชากรชายจำนวน 135 คน และประชากรหญิงจำนวน 77 คน รวมเป็น 212 คน

ชุมชนฉัตรหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 54 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนฉัตรหลวง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฉัตรหลวง

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 135 คน

ประชากรหญิง: 77 คน

ประชากรรวม: 212 คน

จำนวนครัวเรือน: 54 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button