ชุมชนจุลพงษ์

Share

ชุมชนจุลพงษ์ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่7 ซ.ท่าข้าม ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนจุลพงษ์ มีประชากรชายจำนวน 1,280 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,263 คน รวมเป็น 2,543 คน

ชุมชนจุลพงษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 355 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 342 หลัง ชุมชนจุลพงษ์ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจุลพงษ์

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่7 ซ.ท่าข้าม

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,280 คน

ประชากรหญิง: 1,263 คน

ประชากรรวม: 2,543 คน

จำนวนครัวเรือน: 355 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 342 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share