ชุมชนจิตรณรงค์ 21

Share Button

ชุมชนจิตรณรงค์ 21 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนจิตรณรงค์ 21 มีประชากรชายจำนวน 612 คน และประชากรหญิงจำนวน 608 คน รวมเป็น 1,220 คน

ชุมชนจิตรณรงค์ 21 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 356 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 260 หลัง ชุมชนจิตรณรงค์ 21 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจิตรณรงค์ 21

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 612 คน

ประชากรหญิง: 608 คน

ประชากรรวม: 1,220 คน

จำนวนครัวเรือน: 356 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 260 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button