ชุมชนจัดสรร 2

Share Button

ชุมชนจัดสรร 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7ซ.จัดสรร 2 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนจัดสรร 2 มีประชากรชายจำนวน 278 คน และประชากรหญิงจำนวน 301 คน รวมเป็น 579 คน

ชุมชนจัดสรร 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 129 หลัง ชุมชนจัดสรร 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจัดสรร 2

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7ซ.จัดสรร 2

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 278 คน

ประชากรหญิง: 301 คน

ประชากรรวม: 579 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 129 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button