ชุมชนจักรพรรดิพงษ์

Share Button

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์ /หลานหลวง ถนน จักรพรรดิพงษ์ แขวง วัดโสมนัส ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ มีประชากรชายจำนวน 99 คน และประชากรหญิงจำนวน 125 คน รวมเป็น 224 คน

ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจักรพรรดิพงษ์

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์ /หลานหลวง

ถนน: จักรพรรดิพงษ์

แขวง: วัดโสมนัส

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 99 คน

ประชากรหญิง: 125 คน

ประชากรรวม: 224 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button