ชุมชนจรัญ 66/1

Share Button

ชุมชนจรัญ 66/1 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนจรัญ 66/1 มีประชากรชายจำนวน 274 คน และประชากรหญิงจำนวน 343 คน รวมเป็น 617 คน

ชุมชนจรัญ 66/1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 224 หลัง ชุมชนจรัญ 66/1 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจรัญ 66/1

เขต: บางพลัด

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 274 คน

ประชากรหญิง: 343 คน

ประชากรรวม: 617 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 224 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button