ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ

Share Button

ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนน จรัญสนิทวงศ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 499 คน รวมเป็น 899 คน

ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 299 หลัง ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจ

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31

ถนน: จรัญสนิทวงศ

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 499 คน

ประชากรรวม: 899 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 299 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button