ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72

Share Button

ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72 มีประชากรชายจำนวน 406 คน และประชากรหญิงจำนวน 460 คน รวมเป็น 866 คน

ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 406 คน

ประชากรหญิง: 460 คน

ประชากรรวม: 866 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button