ชุมชนจรัญวิถี 74

Share Button

ชุมชนจรัญวิถี 74 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 74/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนจรัญวิถี 74 มีประชากรชายจำนวน 357 คน และประชากรหญิงจำนวน 590 คน รวมเป็น 947 คน

ชุมชนจรัญวิถี 74 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนจรัญวิถี 74 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจรัญวิถี 74

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 74/1

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 357 คน

ประชากรหญิง: 590 คน

ประชากรรวม: 947 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button