ชุมชนจตุรมิตร

Share Button

ชุมชนจตุรมิตร ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจตุรมิตร ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนจตุรมิตร มีประชากรชายจำนวน 176 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 373 คน

ชุมชนจตุรมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนจตุรมิตร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจตุรมิตร

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจตุรมิตร

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 176 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 373 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button