ชุมชนจงสวัสดิ์

Share Button

ชุมชนจงสวัสดิ์ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกโปลิศสภา ถนน นี้จงสวัสดี แขวง ตลาดน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนจงสวัสดิ์ มีประชากรชายจำนวน 61 คน และประชากรหญิงจำนวน 82 คน รวมเป็น 143 คน

ชุมชนจงสวัสดิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 43 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 31 หลัง ชุมชนจงสวัสดิ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจงสวัสดิ์

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกโปลิศสภา

ถนน: นี้จงสวัสดี

แขวง: ตลาดน้อย

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 61 คน

ประชากรหญิง: 82 คน

ประชากรรวม: 143 คน

จำนวนครัวเรือน: 43 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 31 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button