ชุมชนคอลิดีน

Share Button

ชุมชนคอลิดีน ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคอลิดีน มีประชากรชายจำนวน 545 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,245 คน

ชุมชนคอลิดีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 413 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 310 หลัง ชุมชนคอลิดีน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคอลิดีน

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ประชาอุทิศ

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 545 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,245 คน

จำนวนครัวเรือน: 413 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 310 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button