ชุมชนคลองเป้ง(ลีลานุช)

Share Button

ชุมชนคลองเป้ง(ลีลานุช) ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เอกมัย 19 ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองเป้ง(ลีลานุช) มีประชากรชายจำนวน 116 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 246 คน

ชุมชนคลองเป้ง(ลีลานุช) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนคลองเป้ง(ลีลานุช) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเป้ง(ลีลานุช)

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เอกมัย 19

ถนน: สุขุมวิท 63

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 116 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 246 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button