ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา

Share Button

ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ติดคลองเปรมประชากร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 343 คน และประชากรหญิงจำนวน 406 คน รวมเป็น 749 คน

ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 151 หลัง ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ติดคลองเปรมประชากร

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 343 คน

ประชากรหญิง: 406 คน

ประชากรรวม: 749 คน

จำนวนครัวเรือน: 182 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 151 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button