ชุมชนคลองเจ้าครุฑ

Share

ชุมชนคลองเจ้าครุฑ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองเจ้าครุฑ มีประชากรชายจำนวน 305 คน และประชากรหญิงจำนวน 497 คน รวมเป็น 802 คน

ชุมชนคลองเจ้าครุฑ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 139 หลัง ชุมชนคลองเจ้าครุฑ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเจ้าครุฑ

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7

ถนน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 305 คน

ประชากรหญิง: 497 คน

ประชากรรวม: 802 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 139 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share