ชุมชนคลองเก้าห้อง

Share Button

ชุมชนคลองเก้าห้อง ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองเก้าห้อง มีประชากรชายจำนวน 284 คน และประชากรหญิงจำนวน 311 คน รวมเป็น 595 คน

ชุมชนคลองเก้าห้อง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 189 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนคลองเก้าห้อง มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเก้าห้อง

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 284 คน

ประชากรหญิง: 311 คน

ประชากรรวม: 595 คน

จำนวนครัวเรือน: 189 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button