ชุมชนคลองสาม

Share Button

ชุมชนคลองสาม ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองสาม มีประชากรชายจำนวน 133 คน และประชากรหญิงจำนวน 157 คน รวมเป็น 290 คน

ชุมชนคลองสาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนคลองสาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองสาม

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 133 คน

ประชากรหญิง: 157 คน

ประชากรรวม: 290 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button