ชุมชนคลองรายยายเพียร

Share Button

ชุมชนคลองรายยายเพียร ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองรายยายเพียร มีประชากรชายจำนวน 99 คน และประชากรหญิงจำนวน 104 คน รวมเป็น 203 คน

ชุมชนคลองรายยายเพียร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนคลองรายยายเพียร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองรายยายเพียร

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 99 คน

ประชากรหญิง: 104 คน

ประชากรรวม: 203 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button