ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้

Share Button

ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.เพชรเกษม 39/4 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้ มีประชากรชายจำนวน 96 คน และประชากรหญิงจำนวน 102 คน รวมเป็น 198 คน

ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.เพชรเกษม 39/4

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 96 คน

ประชากรหญิง: 102 คน

ประชากรรวม: 198 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button