ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ

Share Button

ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.ริมคลองยายเทียบ ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ มีประชากรชายจำนวน 52 คน และประชากรหญิงจำนวน 48 คน รวมเป็น 100 คน

ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.ริมคลองยายเทียบ

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 52 คน

ประชากรหญิง: 48 คน

ประชากรรวม: 100 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button