ชุมชนคลองมอญ

Share Button

ชุมชนคลองมอญ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 65 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองมอญ มีประชากรชายจำนวน 188 คน และประชากรหญิงจำนวน 196 คน รวมเป็น 384 คน

ชุมชนคลองมอญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนคลองมอญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองมอญ

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 65

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 188 คน

ประชากรหญิง: 196 คน

ประชากรรวม: 384 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button