ชุมชนคลองพลับพลา

Share Button

ชุมชนคลองพลับพลา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 21 ถนน นวศรี แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนคลองพลับพลา มีประชากรชายจำนวน 419 คน และประชากรหญิงจำนวน 423 คน รวมเป็น 842 คน

ชุมชนคลองพลับพลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 273 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 249 หลัง ชุมชนคลองพลับพลา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองพลับพลา

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 21

ถนน: นวศรี

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 419 คน

ประชากรหญิง: 423 คน

ประชากรรวม: 842 คน

จำนวนครัวเรือน: 273 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 249 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button