ชุมชนคลองทับช้างล่าง

Share Button

ชุมชนคลองทับช้างล่าง ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองทับช้างล่าง มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 254 คน รวมเป็น 494 คน

ชุมชนคลองทับช้างล่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนคลองทับช้างล่าง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองทับช้างล่าง

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15

ถนน: กรุงเทพกรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 254 คน

ประชากรรวม: 494 คน

จำนวนครัวเรือน: 111 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button