ชุมชนคลองตะโหนด

Share Button

ชุมชนคลองตะโหนด ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองตะโหนด มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 169 คน รวมเป็น 295 คน

ชุมชนคลองตะโหนด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 73 หลัง ชุมชนคลองตะโหนด มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองตะโหนด

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 169 คน

ประชากรรวม: 295 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 73 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button